ความเห็น 2013589

๕๗๔.ตั้งแต่เกิดเหตุ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะเกษตร(อยู่)จังหวัด

เมื่อถึงเวลาต้องทาน ทานให้อิ่ม  ทานอาหารที่คุ้มกับการทำมาหากินของเรา  ไม่มีใครยากจนเพราะ "การกินเพื่อหิว" หรอกนะคะ