ความเห็น 2013063

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ 

ผมกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทอยู่กำลังจะจบเดือนตุลาคม 2553 ผมอยากถามว่าทุน 6.3 ทุนศึกษาต่อในประเทศ ทุนประเภท 3 : ทุนนักศึกษา - สกอ. ไม่ทราบว่าจะเปิดรับตอนนี้อีกครับ