ความเห็น 2012766

การจัดการอัคคีภัยในโรงพยาบาล

เขียนเมื่อ 

หรอยจริงครับงานนี้ เจ้าของโครงการที่เขียนขอโครงการคือ พนักงานขับรถ

คนรันเวที พนักงานเปล

วิทยากร เทศกิจของเทศบาล

อบกัน แหลงใต้หลอดงาน ขบกันได้แรงอก

ผู้เข้าประชุมมีความสุขและออกไปปฎิบัติจริงทุกคนครับ