ความเห็น 2012640

โครงการคุณธรรมนำความรู้ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ครู ป.1
เขียนเมื่อ 

 อย่าแกล้งเด็กซิ

พระอาจารย์ทั้งหลาย

ทำน้ำตาเด็กไหล..อีกแล้ว