ความเห็น 2012115

บ้านเอื้ออาทร : อวดเรือนหลังใหม่ : กับแนวคิดธุรกิจแบบพอเพียง

เขียนเมื่อ 
  • คุณหน่อยอีกครั้งค่ะ
  • ถ้าเรากู้ไม่ผ่านธนาคาร ก็สามารถขอทำสัญญากับการเคหะได้ค่ะ โดยใช้เอกสารหลักฐานเหมือนกับที่เราขอกู้ธนาคารค่ะ เข้าไปติดต่อที่การเคหะซิคะ น่าจะเหมือนกันทั่วประเทศค่ะ
  • ขอให้สำเร็จนะคะ