ความเห็น 20106

การจัดการความรู้ขององค์กร

sununta kumpjit
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
การทำงานในโรงพยาบาลราชบุรีของข้าพเจ้าที่ทำมาประมาณยี่สิบแปดปีต้องพบผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่มากมาย   เช่น   แพทย์    พยาบาลเจ้าหน้าที่อื่น       เมื่อเรียนจบพยาบาลก็ได้มาปฏิบัติงานห้องผ่าตัดโดยไม่ได้ย้ายไปไหนทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง   ความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน            การนำเครื่องมือทันสมัยเข้ามาใช้ในการช่วยผ่าตัดใช้  IT เข้ามาสื่อสารกันในแต่ละหน่วยงาน                                                                                               ด้านการบริหารผู้อำนวยการใช้ KM มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทื่ทุกระดับเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้วยในเวลานี้โรงพยาบาลกำลังทำ    HA  เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ                                                                                ดังนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในการทำงาน  ของหน่วยงานที่มีการผ่าตัดใหญ่ เกิดขึ้น   เช่น   มีผ่าตัดสมอง  ผ่าตัดเปลี่ยนไต    ผ่าตัดโดยใช้กล้องที่รวดเร็วทันสมัย                                                                                                               สิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับทุกท่านได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน คือ การใช้กล้องผ่าตัดเนื้องอกต่าง ๆ ในช่องท้อง  โดยใช้กล้องคอมพิวเตอร์ผ่านเลนส์ส่องเข้าไปในช่องท้องผู้ป่วย  โดยเปิดแผลทางหน้าท้องประมาณ 2-3 แผล  แผลละประมาณ 1-2 cms  เพื่อนำกล้องผ่านเข้าไปทางหน้าท้อง  เมื่อพบบริเวณที่ต้องการจะตัดออก  ก็จะนำเครื่องมือใส่เข้าไปในกล้อง  เพื่อทำการตัดชิ้นเนื้อของเนื้องอกที่ต้องการ  ผ่านออกมาทางรูเปิดที่เหลือที่เปิดไว้  และจะมีเครื่องมือสำหรับรองรับชิ้นเนื้อออกมาทางหน้าท้อง  โดยจะมองผ่านจอคอมพิวเตอร์ขณะที่ทำการผ่าตัด  โดยพยาบาลเป็นผู้ช่วยในการดูแลเครื่องมือ  และตรวจสอบ Monitor ต่าง ๆ  ซึ่งจัดว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเขต ที่สามารถทำการผ่าตัดในลักษณะเช่นนี้ได้  และข้าพเจ้าได้เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกทีมงานและรับผิดชอบร่วมกับแพทย์ในการทำผ่าตัด  จึงทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิกับงานที่ข้าพเจ้าได้ทำ และอยากร่วมแชร์ความรู้กับทุกท่าน