ความเห็น 2010534

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

kanjananat
IP: xxx.172.172.85
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สอบเข้าเรียนต่อปริญญาเอก สาขาการพยาบาลของม.เชียงใหม่ ขอรับทุนของก.พ.แล้วติดตรงที่อายุเกินมา 5 เดือนจึงไม่ได้รับทุน อยากติดต่อขอรับทุนการเรียนไม่ทราบว่ามีหรือไม่ควรทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ