ความเห็น 201046

ไม่เขียนอย่างน้อยก็ขอให้อ่าน

เขียนเมื่อ 
  • อยากเขียนสิ่งที่อยากเขียน
  • แต่วันๆหนึ่งต้องทำหลายอย่าง