ความเห็น 2009867

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

sakkarin mueangmoon
IP: xxx.121.138.79
เขียนเมื่อ 

ผมจบปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เกรดเฉลี่ย 3.92 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนี้ไม่ได้ทำงานเป็นอาจารย์ แต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาอยู่ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ มีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ไม่ทราบว่า สกอ.พอมีทุนสนับสนุนบ้างไหมครับ โดยในมุมมองส่วนตัวของกระผมแล้วบุคลากรที่จบปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมาก ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมาก ถ้าหากกระผมมีโอกาศได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแล้ว ในอนาคตอยากเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่รวมทั้งได้สืบทอดสาขาวิชาจิตวิทยาต่อไป