ความเห็น 2009753

การจัดการอัคคีภัยในโรงพยาบาล

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ กานดา

นำน้ำตกมาให้เย็นตา เย็นใจ

ฝนไม่ตกมาหลายเดือนแล้วครับ