ความเห็น 2009348

รอบรั้วแดง-ดำ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

โรงเรียนรักเมืองไทยฯที่เบอร์ลิน ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเช่นกันค่ะ