ความเห็น 20092

กวีนิพนธ์ชิ้นสุดท้าย: THE LAST POEM

Dr.Ka-poom
IP: xxx.113.57.132
เขียนเมื่อ 

เมื่อเช้าได้มีโอกาส ลปรร. กับเพื่อนที่รักคนดีคนหนึ่ง ถึงบทกวีนี้ว่าท่านผู้รจนาต้องการสื่ออะไรให้เราทราบ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นพร้องสอดคล้องกันนั่นคือ "หากเราไม่มองลึกไปในเนื้อ..ที่ผู้นิพนธ์สื่อ เพราะรู้สึกว่า ยาก..เข้าใจยาก หรืออาจอ่านเพียงเพื่อผิวเผิน นั่นอาจทำให้เราได้พลาดการได้ลิ้มทิพยรส..เป็นได้"

แต่หากเราลองใช้ Mine'eye เบิกมอง..ลึกในสิ่งที่สื่อ ย่อมนำมาซึ่งสิ่งที่ชุ่มชื่นหัวใจได้ ดังเช่น บทกวีนี้ "กวีนิพนธ์ชิ้นสุดท้าย: The Last Poem" ก่อเกิด "พลังแห่งใจ"..อย่างมากที่ทำให้เราก้าวเดินได้ด้วย "ความเชื่อและศรัทธา" ที่เรามีอยู่...อย่างเอาชนะความกลัวที่เกาะกินหัวใจ "มนุษย์" เราได้