ความเห็น 20086

วัฒนธรรมความปลอดภัย (ของผู้ป่วย)

mitochondria
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
     เห็นด้วยครับว่า เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ต้องไม่ปกปิด ควรนำข้อผิดพลาดนั้นขึ้นมาอภิปรายอย่างเปิดเผยเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้อีก เพียงแต่อย่าตกหลุมพลางของป้ญหา คือการหาว่าใครเป็นคนทำผิด เพราะแทนที่จะพบโอกาสในการพัฒนา จะกลายเป็นการกระทบกระทั่งกันก่อน