ความเห็น 2007528

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน JJ

แวะมาเรียนรู้บทเรียนครับ