ความเห็น 20074

ระลอกคลื่น..เพลี่ยงพล้ำได้

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
     คลื่นที่หนักหนากว่าคลื่นไหน ๆ ที่แท้คือคลื่นชีวิต "ไร้ระเบียบ ไร้ความแน่นอน ไร้ความปราณี ไร้สิ้น...สู่สมดุล" อนิจจา...คลื่นชีวิต