ความเห็น 20068

กวีนิพนธ์ชิ้นสุดท้าย: THE LAST POEM

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

     ขอมองที่ความเป็นตัวบทกวีนิพนธ์ เมื่อเป็นชิ้นสุดท้าย ที่สำคัญ หรือสำคัญที่เพราะเป็นสุดท้าย "คนสุดท้าย" ...และสุดท้ายความกลัวเคยหายไปจากใจคนในโลกไหม แม้คนสุดท้าย