ความเห็น 200580

แดนไท

เขียนเมื่อ 

ไม่เป็นไรค่ะ

  • ยามที่ท่านอ่อนแอเราจะช่วยปลอบ
  • ก็เหมือนกับตอนที่เราอ่อนแอท่านก็ยังช่วยเราเช่นกัน
  • เรามันก็เหมือนน้ำพึ่งเรือ   เสือพึ่งป่า