ความเห็น 2001398

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

อรรณพ วรวานิช
IP: xxx.84.225.70
เขียนเมื่อ 

จบ ป.โท 3.75 กำลังศึกษาบริหารการจัดการดนตรี ป.เอก ม.มหาสรคาม แล้ว 2 ปี ภาษาอังกฤษผ่านแล้ว กำลังเสนอ 3 บท และสอบ QE ผลงาน ป.โท ได้เผยแพร่ในแอปเซ่ (วารสารนานาชาติ) แล้ว พอจะมีโอกาสได้ทุนไหมครับ ต้องการทุนมากครับก่อนพักการเรียน