ความเห็น 199915

ชีวิตพอเพียงของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ...เรื่องดี ๆ ของอาจารย์ ไหงกลายเป็นเรื่องปัญหาไปได้...

 

ผมเสียดายสาระของอาจารย์มากกว่าครับ...ให้ความรู้สึกดีมากเลยครับ

 

 ที่สุดของชีวิต ของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet)