ความเห็น 1998499

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

P ตอบรับครับลูกน้ำ วันที่ 31 บ่าย เรื่อง"จะบูรณาการการสอนอย่างไรให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม" วันนี้ติดอัดรายการทีวีไทย เปลี่ยนประเทศไทย 2563