ความเห็น 1996926

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

วิชาน่าสนใจมาก ยินดีที่จะไปช่วยบรรยายแลกเปลี่ยนครับ