ความเห็น 1996626

ปลูกยางในทุ่งนา เสียทั้งเวลาและนาข้าว

เขียนเมื่อ 

เจริญพรโยมจุ๊บ

      ยังอ่านเมล์อยู่ตลอดนะโยม แต่อาจจะไม่ได้ตอบบ้าง มีคำถามก็ฝากทิ้งไว้ได้หรือจะส่งเมล์ผ่านระบบนี้มาก็ได้ สำหรับการทำสวนยางพาราบนเขา ก็คงขึ้นกับสภาพภูเขาด้วยนะโยมว่าภูเขาลักษณะอย่างไร แต่สำหรับพื้นดินลักษณะดิน ปลูกบนที่สูงก็คงดีกว่าในนานะโยม หากเป็นที่เนินทางลาดจากภูเขาก็อาจจะดีเห็นโยมบางท่านบอกว่าน้ำยางออกดี หากโยมจะต้องถางป่าจนราบแล้วปลูกยางอาตมาคิดว่าน่าจะทำเป็นสวนยางแบบสวนผสมก็คงดี แทนจะโค่นต้นไม้ทุกชนิดออกหมดแบบโกนหนวดแล้วค่อยปลูกใหม่ทั้งหมด โยมลองอ่านทุกๆ ความเห็นดูนะโยม อาจจะไ้ด้แนวทางอะไรหลายๆ อย่างเยอะ

ตอนนี้อาตมาก็นั่งรถผ่านทุ่งยางในนาทุกวันตอนบิณฑบาต ต้นยางก็ขึ้นเจริญดีในช่วงสามสี่ปีแรก ส่วนหลังจากนี้จะเป็นไปตามที่อาตมาเคยเขียนไว้ ค่อยจะเอามารายงานนะโยม อาตมาก็กำลังอยากจะหาสวนยางที่ปลูกในทุ่งนาตัวอย่างที่ได้รับผลผลิตดีเที่ยบเท่าการปลูกบนที่เนินอยู่เหมือนกันนะโยม เผื่อจะได้หักล้างความคิดที่อาตมาเคยเขียนไว้ข้างต้นในบทความนี้

จะปลูกอะไรก็ตามโยมควรจะศึกษาให้เข้าใจถึงนิสัยของพืชแต่ละชนิด เฉกเช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์เช่นกัน

เจริญพร