ความเห็น 199650

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 
  • ครับ ใช่ครับ ท่านครู
  • ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร แต่สิ่งที่ท่านครูบอกนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนา ห่วงโซ่ของระบบนิเวศโลก
  • ผมคิดว่าระบบจะมีการเกื้อกูล พึ่งพา กันเสมอครับ ไม่มากก็น้อย
  • หากผมถามท่านครูกลับครับ หากผมให้ท่านครูมองว่า ต้นถั่วนั่น คือนักวิจัยไทย แล้วแสงนั่นท่านครูจะเทียบให้เป็นอะไรครับ
  • รบกวนท่านอธิบายในปรัชญามุมนี้ด้วยครับ
  • กราบขอบพระคุณครับ