ความเห็น 199636

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

  อีตาเม้งเอ๊ย

ทุกเรื่องมันมีจุดพอดี ต้นถั่วก็เช่นเดียวกับ วิทยุ ทีวี ถ้าจูนคลื่นไม่ตรงกันมันก็รับไม่ได้

ถ้าพ่อเม้งไปจูนใจ ตรงกับสาวไหน ก็ได้แอ้ม

ถ้าพ่อเม้ง ตอบข้อสอบได้ ก็จบ กลับบ้าน

ถ้าพ่อเม้ง หาจุดพอดีได้ช้า ทุกอย่างก็ช้า

การเจริญเติบโตของถั่วจึงไม่เหมือนกัน มีโตดี โตช้า โตแบบแคระแกร็น

นั่นก็แสดงว่าในจุดพอดีก็ยังมีหลายมาตรฐาน ดีน้อย ดีพิเศษ ดีเด่ ดีแต่ขี้คุย วุ๊ย!! แค่นี้นะเดี๋ยวจะลามปามไปถึง..