ความเห็น 1995987

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะลุงเอก..ขอบพระคุณลุงเอกมากคะที่เมตตา..หนูได้ปรึกษาผอ.สำนักวิชาการศึกษาพื้นฐาน ของขอเรียกว่าGE แล้วกันนะคะ..คาดว่าเราจะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยจะมุ่งเน้นให้อาจารย์ที่สอนGE ปรับปรุงรายวิชาทั่ง 13 รายวิชาคือ - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร- ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน- มนุษย์กับการดำเนินชีวิต- พลวัตทางสังคม

- ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย- สิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต- สุนทรียภาพของชีวิต- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต - วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต- การคิดและการตัดสินใจ- การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีหลายวิชาค่ะลุงเอกโดยตัววัตถุประสงค์ของวิชา GE เน้นการบูรณาการเพื่อให้ส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม แต่ตอนนี้การสอนนั้นขึ้นอยู่กับผู้สอนจะบูรณาการอย่างไร ตอนนี้เราจะต้องทำกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุคมศึกษา ก็ต้องมาตกลงกันใหม่คะว่าจะทำอย่างไรจึงจะสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมในฐานนะที่หนูเป็นอาจารย์และจังหวะช่วงนี้จับพลัดจับพลูงานทำงานด้านการบริหารหลักสูตรGEพอดี ช่วงนี้จะอบรมมา ทางมหาวิทยาลัยจะรบกวนลุงเอกมาเป็นวิทยากรแนะนำ คณาจารย์เรา ในวันนั้นอาจจะเชิญมาหลายๆท่านคะ อย่างไรขอบพระคุณลุงเอกอีกครั้งคะที่เมตตา

ช่วงนี้บ้านเมืองวุ่นวายนะคะ..ลุงเอกยังต้องไปเจรจาอีกไหมคะอย่างไรหนูก็ขอเอาใจช่วยนะคะ..และหนูจะทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปคะ...รักษาสุขภาพนะคะลุงเอง..ลูกน้ำ