ความเห็น 1993688

ระยะสุดท้ายของชีวิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเรียนรู้ค่ะ

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น

ชื่นชมค่ะที่ได้ดูแลเขาในวาระสุดท้าย

เป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ