ความเห็น 1990440

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

Pโอโอมะซัง เมืองแพร่ไม่แห่ระเบิดเป็นคำอะไรก็ช่างเถิดลุงเอก ติดปากไปอย่างนั้น  มีอะไรปรึกษาหารือกันได้