ความเห็น


โรงเรียนดี : คือโรงเรียนที่มีการวางแผนงานในโรงเรียนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดการหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัย

ของนักเรียน จัดโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน มีสื่ออุปกรณ์ที่

จะสอนเด็ก และที่สำคัญครูมีจรรยบรรณในอาชีพ

โรงเรียนไม่ดี : คือโรงเรียนที่ไม่มีการวางแผนการดำเนินงานภายในโรงเรียน ไม่สนใจว่านักเรียนจะเป็นเช่นไร ครูขาดความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี