ความเห็น


ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : สภาพแวดล้อม ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของเด็ก แรงเสริมหรือแรงกระตุ้นของครูผู้สอน ที่เสริมแรงผิดวิธี

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู เอาใจใส่ ของผู้ปกครอง ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็ก พรสวรรค์ของเด็กเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี