ความเห็น 19819

การจัดการความรู้ขององค์กร

อธิตา 483013
IP: xxx.1.2.144
เขียนเมื่อ 

การจัดทำ  KM ในโรงเรียนที่เห็นได้ชัดเจนคือ  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกคนร่วมระดมความคิดด้วยความสามัคคีทั้งในและต่างโรงเรียน  มีการแลกเปลี่ยน และ ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเอง   โดยใช้  KM Model “ ปลาทู ผู้อำนวยการเป็นคุณเกื้อ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นคุณอำนวย  และคณะครูทุกคนเป็นคุณกิจ    ส่วนคุณลิขิตเป็นเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารหลักสตูรและครูผู้ได้รับมอบหมาย   โรงเรียนทุกโรงมีหลักสตูรสถานศึกษาใช้  ในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมก็มีความภาคภูมิใจ