ความเห็น 19799

เมื่อได้เรียนรู้และได้รู้จัก "อิสระภาพ"

ก้ามปู
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 

    อิสระถาพ  คิดว่ามันช่างห่างไกลกับตััวเราเหลือเกิน   เพราะคงยากที่เราจะทำอะไรก้อได้โดยไม่มีเงื่อนไข  หรือจะเอาพันธนาการที่ติดอยู่กับเราออกไป หากเรายิ่งดิ้น ยิ่งคิด พันธนาการนั้นอาจจะยิ่ิงแน่น หรือเราอาจได้เงื่อนไขใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตของเรา  แต่หากเราเข้าใจเงื่อนไข หรือพันธการนั้นว่าทำไมมันต้องอยู่กับเรา  จิตและใจเราก้อคงสงบขึ้น  มี วิธีชีวิตในแนวของเรา  แต่หากเราทบทวนดีแล้วว่าจำเป็นต้องเอาพัธนาการนั้นออกไปจากตัวเราจริงๆ  บางครั้งมันอาจต้องแลกกับความเจ็บปวดบางอย่าง หรือ เราอาจต้องเสียบางอย่างไป 

เห็นด้วยกับคุณชายขอบ