ความเห็น


ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่

แม่ไม่มีการดูแลครรภ์ที่ดี ทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่

อาจทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าเด็กปกติได้


ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด

เด็กไม่ถูกปิดกั้นโอกาสการเรียนรู้ ไม่ถูกตีกรอบคำถามด้วยการห้าม

หรือคำว่า อย่า... ทำให้เด็กได้เรียนรู้ ได้คิด ได้ลองทำและเกิดพัฒนาการเรียนรู้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี