ความเห็น


โรงเรียนดี : มีครูเป็นผู้นำ เป็นแบบแผน นำวิชาการ ระเบียบวินัยดี นำวิชาการและประสบการณ์มาเรียนรู้ร่วมกัน

โรงเรียนไม่ดี : โรงเรียนไม่นำวิชาการ ไม่ยอมรับการเปลียนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน์ที่เขามีการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก บางโรงเรียนครูยังให้คอมฯ ไม่เป็น เน้นเรียนแบบเดิมเป็นนักเรียนผู้รับข้อมูลมากกว่าการฝึกคิด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี