ความเห็น


โรงเรียนดี: มีการวางหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เข้าใจปัญหาของเด็ก และเข้าถึงการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนั้นๆ

โรงเรียนไม่ดี: ไม่มีการวางหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ไม่มีการเน้นความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี