ความเห็น


ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : การเลี้ยงดู ถ้ามีการเลิ้ยงดูที่เป็นการวางเงื่อนไขไว้ดีเด็กก็ไม่โง่ ประเด็นคือโง่ในที่นี้คือโง่ทางการศึกษาหรือโง่ทางทักษะชีวิต เพราะโง่ทางการศึกษาไม่ได้แปลว่าโง่ทางชีวิต แต่ทั้งสองก็มีปัจจัยเดียวกันมาจากครอบครัว

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : การเลี้ยงดู การศึกษา สมาชิกในครอบครัวและสังคม เพื่อน สื่อต่างๆ เหล่านี้จะเป็นทั้งผู้หล่อหลอมให้เด็กฉลาดและชักจูงเด็กให้โง่หรือฉลาดได้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี