ความเห็น 1978738

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

30ขอบคุณมงคลศักดิ์ ศิริพงษ์ ที่ยังความหลังเก่าๆได้ ผมยังอยู่ที่บางยี่ขันหลังเดิมปรับปรุงนิดหน่อย ตอนุย่าง 63 แล้วมากโขดีว่ายังมีงานทำ [email protected]