ความเห็น 1976738

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

ปรียานันท์
IP: xxx.172.166.100
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูอ้อ ดิฉันเคยอบรมการสอนภาษาไทยชั้นป.1แบบBBLมาแล้ว 1ครั้ง แต่ยังมีปัญหาการเลือกใช้หนังสือแต่ละเล่ม

ไม่รู้จะสอนเล่มไหนก่อนหลังและยังขาดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีด้วย ขอความกรุณาคุณครูช่วยแนะนำ ส่งแผนฯ และแบบประเมิน

ให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ......ปรียานันท์