ความเห็น 1973706

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

มงคลศักดิ์ น่าจะหลายสิบปีแล้วแต่ยังจำกันได้ดี ขอบคุณมาก