ความเห็น 1970914

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ อมรรัตน์ ชินมา
  • กำหนดการประกาศผลสอบ LAS สำนักงานเขตพื้นที่แต่ละแห่งจะแจ้งผลมายังโรงเรียนต้นสังกัดคะ ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละเขตพื้นที่จะมีความช้าเร็วไม่เท่ากัน ตามระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ส่วนใหญ่โรงเรียนน่าจะได้รับทราบผลการสอบประมาณ เดือนพฤษภาคม คะ