ความเห็น 19705

คำถามเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม

สุภัทร
IP: xxx.28.245.29
เขียนเมื่อ 

    อ่านข้อเขียนข้างต้นแล้วอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนครับ  สมัยที่เรียนผมเคยมีประสบการณ์ในการฝึกงานด้านกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุสมองเสื่อม ที่ศูนย์ฟื้นฟูแมคเคน จ. เชียงใหม่ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะต้องยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ป่วยแต่สิ่งสำคัญคือมองว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมถึงแม้จะไม่สามารถกลับมาเป็นเช่นปกติอาจจะด้วยพยาธิสภาพที่สมองก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ดูแลจะต้องให้ความรักความเข้าใจ รวมทั้งฝึกทักษะในการดูแลตนเอง การทำงาน หรือกิจกรรมยามว่างให้แก่ผู้สูงอายุเหล่านี้ และที่สำคัญคือผู้ใกล้ชิดจะต้องใจเย็น ให้ความรักความเข้าใจเอาใจใส่ และเสริมสร้างกำลังใจ กระตุ้นซ้ำ ๆ ในทักษะที่ต้องการฝึกฝน เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่เป็นภาระพึ่งพาแก่ผู้อื่นครับ

สุภัทร