ความเห็น 1970054

บัวพร้อมจะบาน

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ คุณปริมปรางที่มาเยี่ยมและนำดอกบัวมาฝากครับ...