ความเห็น 19683

ระลอกคลื่น..เพลี่ยงพล้ำได้

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
เงื่อนแห่งเวลา...
ยังคง..มีผล
ต่อรอย..ที่ยังหลงเหลืออยู่
และ..
เงื่อนของเวลา..อีกเช่นกัน
ที่..ทำให้เรา..
ต้องเจอคลื่นนั้นอีกครั้ง