ความเห็น 1964643

แม่ ดูแลลูกจนวันสิ้นลม

เขียนเมื่อ 
  • อ่านบันทึกนี้แล้วตั้งใจไว้ 2 ประการ  คือ
  • 1. จะรักแม่ให้มากกว่าเวลานี้และจะเพิ่มขึ้นในทุกวัน
  • 2. จะทำใจไม่หวังผลตอบแทนจากลูกๆ
  • ขอดูอยู่ห่างๆอย่างรักและห่วงใย/ขอบคุณค่ะที่ช่วยเตือนสติ