ความเห็น 196432

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณกฤษณา

        ได้บันทึกตอบไว้ใน blog ของคุณกฤษณาแล้วนะครับ