ความเห็น 1963590

บัวพร้อมจะบาน

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • "บัวจะงามได้ บานได้ ก็ต้องอาศัยโคลมตม อย่าไปตำหนิโคลนเลย ไม่มีโคลนก็ไม่มีบัว ไม่มีคนชั่ว เราจะเห็นความดีได้อย่างไร"
  • ขอบคุณข้อคิดดี ๆ จากดอกบัวค่ะ