ความเห็น 1963468

บัวพร้อมจะบาน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคุณกานดา น้ำมันมะพร้าวที่มาเยี่ยมพร้อมดอกบัวสวยๆนะครับ...