ความเห็น 1963462

บัวพร้อมจะบาน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคุณไม่มีราก

ที่นำดอกบัวมาฝากและมาเยี่ยมถึงสองครั้งนะครับ

ขออภัยที่โหลดรูปได้ช้าครับ...