ความเห็น 196294

ทำไมคนไทยไม่ควรอ่านบทสัมภาษณ์ "ทักษิณ" จาก CNN.com

คนชนบท
IP: xxx.146.63.182
เขียนเมื่อ 

สิ่งหนึ่งทีีผมรู้สึกได้ก็คือ ใครเห็นด้วยกับรัฐบาลคือสมานฉันท์ แต่ใครไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล บอกสร้างความแตกแยก

ตกลงสมานฉันท์คือการเห็นด้วยกับรัฐฯใช่หรือไม่

แล้วนี่ประเทศไทยวันนี้ มันเสรีหรือประชาธิปไตยแล้วหรือ

จะอย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังลำบากอยู่ดี ช่วยมีแนวคิด หรือมีแนวทางดำเนินงานที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมหน่อยเถอะ ทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน