ความเห็น 196282

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 
  • มนุษย์พายามเอาชนะธรรมชาติ  โดยการเข้าถึงสภาวะธรรมชาติแล้วดัดแปลงเอามาใช้ประโยชน์  ดีมาก
  • แต่การดัดแปลงธรรมชาตินั้นมิใช่ประโยชน์แห่งมนุษยชาติเสียแล้ว  มันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ  ซึ่งเกิดความเป็นธรรมชาติ หักหาญธรรมชาติมากเกินไป  แล้วเมื่อหักหาญมากเกินไปก็แสดงพลังออกมา ก็เป็นไปตามกฏของธรรมชาติอีกนั่นแหละ