ความเห็น 1962735

บัวพร้อมจะบาน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านร้อยกรองแห่ง "สัจธรรม"

ขอบคุณค่ะ

(^___^)